UVW环球世界免费空投700万UVT,如何获得UVT?

UVW环球世界免费空投700万UVT,如何获得UVT?

UVW环球世界是由Epcot研发团队发起,是一个基于以太坊智能合约而构建的公开、透明、高度去中心化链上网络世界,旨在打造一个全民参与、全民节点、全民共建的开放式...